Kontakt z PTB

POLSKIE TOWARZYSTWO BRACHYTERAPII

NIP: 7831726329
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-100 Gliwice

Sekretariat: 

mgr Anna Wielgus
tel. 32/278-92-57
e-mail: anna.wielgus@gliwice.nio.gov.pl

Napisz do nas wiadoomość