Zarząd
Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

Kadencja 2019 – 2023

Piotr Wojcieszek

dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek
Przewodniczący

Ewa Burchardt

dr n. med. Ewa Burchardt
Zastępca Przewodniczącego

Magdalena Stankiewicz

dr n. med. Magdalena Stankiewicz
Sekretarz

Tomasz Krzysztofiak

lek. Tomasz Krzysztofiak
Skarbnik

dr n. med. Anna Kulik

dr n. med. Marcin Hetnał

dr n. med. Marcin Hetnał

dr n. med. Tomasz Filipowski

dr n. med. Tomasz Filipowski