Zarząd
Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

Kadencja 2023 – 2028

Piotr Wojcieszek

dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek
Przewodniczący

Magdalena Stankiewicz

dr n. med. Magdalena Stankiewicz
I wiceprzewodniczący

dr n. med. Artur Chyrek

dr n. med. Artur J. Chyrek
II wiceprzewodniczący

Ewa Burchardt

dr n. med. Ewa Burchardt
Sekretarz

Tomasz Krzysztofiak

lek. Tomasz Krzysztofiak
Skarbnik

Ewa Burchardt

dr n. med. Adam Chicheł

Dorota Elżbieta Kazebruk

dr n. med. Dorota Elżbieta Kazberuk