Journal of Contemporary Brachytherapy

Czasopismo naukowe Journal of Contemporary Brachytherapy (JCB) jest anglojęzycznym, oficjalnym pismem onkologicznym Polskiego Towarzystwa Brachyterapii wydawanym przez Termedia. JCB powstało w 2009 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu z inicjatywy prof. Janusza Skowronka, który był jego Redaktorem Naczelnym do grudnia 2018 r. Od samego początku było ogólnie dostępnym (Open Access) międzynarodowym i wielospecjalistycznym kwartalnikiem, następnie dwumiesięcznikiem, o zasięgu globalnym, publikującym oryginalne prace naukowe, prace przeglądowe oraz opisy niepospolitych przypadków leczonych z użyciem brachyterapii.

Główna tematyka publikowanych prac obejmuje kliniczną brachyterapię nowotworów, leczenie skojarzone z teleradioterapią i/lub chemio- i immunoterapią, radiobiologię, hipertermię, jak również aspekty fizyki medycznej związanej z brachyterapią, zwłaszcza w dziedzinie obrazowania, dozymetrii i planowania leczenia. Istotnym elementem czasopisma jest też tzw. Educational Corner, w którym prezentowane są wartościowe prace o profesjonalnych walorach edukacyjnych. Już po zaledwie 5 latach wydawniczych JCB uzyskało pierwsze notowanie Impact Factor i od tego czasu wskaźniki czasopisma stopniowo i konsekwentnie pną się w górę. W podwójnie zaślepionym procesie recenzji udział bierze międzynarodowy zespół 25 redaktorów sekcyjnych, uznanych autorytetów w dziedzinie brachyterapii, oraz ponad 200 recenzentów rocznie z całego świata. W celu szczegółowego zapoznania się z publikowanymi artykułami zapraszamy na oficjalną stronę www.jocb.eu oraz powiązanych stron mediów społecznościowych:

https://www.termedia.pl/Journal/Journal_of_Contemporary_Brachytherapy-54
https://www.facebook.com/JContempBrachytherap
https://www.linkedin.com/in/adam-chiche%C5%82-272575177/
https://twitter.com/JContBrachyther
https://twitter.com/AdamChiche