Historia Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

Polskie Towarzystwo Brachyterapii (PTB) zostało założone w 2007 roku. Pierwszym przewodniczącym zarządu Towarzystwa został dr n. med. Jarosław Łyczek, a jego następcą prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek. Od początku istnienia PTB prężnie działało na rzecz rozwoju i poszerzania wiedzy na temat brachyterapii. Od czasu założenia odbyło się m.in. 8 edycji Kongresu Polskiej Brachyterapii (co dwa lata), 4th GEC ESTRO Workshop (spotkanie Europejskiego Komitetu Brachyterapii) w 2016 roku w Poznaniu, 3 edycje konferencji poświęconej niepowodzeniu leczenia onkologicznego RART oraz liczne mniejsze spotkania i warsztaty. Od 2008 roku PTB posiada swoje czasopismo założone przez profofesora Janusza Skowronka – Journal of Contemporary Brachytherapy. Jest to dwumiesięcznik naukowy, umieszczony na wszystkich najważniejszych listach oraz posiada IF=1,6. W 2016 roku PTB zostało sformalizowane, przewodniczącym zarządu został wybrany prof. Janusz Skowronek. Niestety przedwczesna śmierć pana profesora w grudniu 2018 roku przerwała jego dotychczasową pracę. Redaktorem naczelnym JoCB został dr n. med. Adam Chicheł (obecnie kierownik Zakładu Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu). We wrześniu 2019 roku walne zgromadzenie PTB wybrało na przewodniczącego zarządu dr hab. n. med. Piotra Wojcieszka.