Adam Chicheł

Adam Chicheł

Adam Chicheł (ur. 16.02.1979) wychował się w Żarach, ukończył I LO im. Bolesława Prusa oraz Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Przeniósł się do Poznania, gdzie w 2004 roku ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego. W 2003 roku z ramienia Fundacji Pomocy Humanitarnej “Redemptoris Missio” odbył studenckie praktyki lekarskie w ośrodkach misyjnych w Lusace (Zambia) i nadal pozostaje wolontariuszem fundacji.

Kończąc studia zajął I miejsce na Akademii Medycznej w Poznaniu oraz tytuł Primus Expert Medyk w konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej “Primus Inter Pares 2004”, otrzymał także medal Rektora AM “Za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej”.

Po stażu podyplomowym, w 2005 roku podjął pracę w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu i w ramach rezydentury z radioterapii onkologicznej. W 2011 roku uzyskał tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

Od początku pracy zawodowej związany był z Zakładem Brachyterapii WCO. Zdobył III nagrodę podczas Young Scientist’s Forum 2007 (WCO, Poznań). W 2009 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego – analiza zależności między czynnikami prognostycznymi a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i narządach krytycznych”. W 2013 odbył staż kierunkowy w zakresie brachyterapii w Arizona Breast Cancer Specialists, Scottsdale (Arizona, USA) w ramach nagrody dla młodych specjalistów w międzynarodowym programie ABS/Nucletron joint sponsored HDR Brachytherapy Scholarship.

Od grudnia 2018 jest Kierownikiem Zakładu Brachyterapii WCO, a od lutego 2019 – redaktorem naczelnym impaktowanego, anglojęzycznego oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Brachyterapii “Journal of Contemporary Brachytherapy”.

Jest autorem/współautorem 38 prac naukowych oraz ponad 40 doniesień konferencyjnych, głównie zagranicznych, plakatowych i ustnych. Jest członkiem Breast Cancer Unit WCO, kierownikiem projektu i głównym badaczem w prospektywnym badaniu „Podwójnie przyspieszone częściowe napromienianie piersi po chirurgicznym leczeniu oszczędzającym wczesnego raka piersi – badanie High Five (HiFi) APBI”, zainicjowanego w 2021 r.

Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych (ESTRO od 2005; PTRO od 2007; PTB – od zebrania założycielskiego w 2007; PTO od 2007 – w latach 2015–2019 pełnił rolę przewodniczącego Oddziału Poznańskiego PTO; ABS od 2011).

Prywatnie jest ojcem pięciorga dzieci. Czas wolny spędza rodzinnie i sportowo, zwłaszcza w górach, w wodzie i na rowerze.