Damian Kazalski

Damian Kazalski

Komisja rezwizyjna

Absolwent CMUJ w Krakowie i specjalista radioterapii onkologicznej. Zawodowe doświadczenia zdobywał w Szpitalu Specjalistycznym Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym (SzSPOO) w Brzozowie, Instytucie Onkologii w Krakowie, a także w trakcie staży w Białostockim Centrum Onkologii. Pracuje na stanowisku Zastępcy Kierownika Zakładu Brachyterapii SzSPOO w Brzozowie. Obszary szczególnego zainteresowania to: nowotwory płuc, przewodu pokarmowego (przełyk, drogi żółciowe, odbytnica), piersi oraz nowotwory urologiczne i skóry. Autor i współautor kilku prac na temat brachyterapii 3D w leczeniu raka płuc oraz nowotworów skóry. Członek PTB, ESTRO, PTRO, PTOK, stały członek Breast Working Group GEC-ESTRO.