Dorota Elżbieta Kazberuk

Data urodzenia: 07.07.1970

EDUKACJA:

 • 1997 – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; wydział lekarski
 • 1997–1998 – Specjalistyczny Szpital w Choroszczy, staż podyplomowy
 • 1999–2003 – Przedstawiciel medyczny w Novo Nordisk Pharmaceutical Company
 • 2004–2009 – Białostockie Centrum Onkologii; Oddział Radioterapii II
 • Od 2010 – Białostockie Centrum Onkologii; Zakład Radioterapii z Pracownią brachyterapii HDR, specjalista radioterapii onkologicznej
 • 2022 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Starszy Asystent, Białostockie Centrum Onkologii Zakład Radioterapii z Pracownią Brachyterapii HDR od 2010 r.
 • Koordynator Pracowni Brachyterapii HDR, Białostockie Centrum Onkologii od 2010 r.
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Oddział podlaski od 2014 r. do 2022 r. (dwie kadencje)
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego od 2022 r.
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej od 2020 r.
 • Sekretarz w komitecie organizacyjnym konferencji onkologicznych w Białowieży od 2006 r. (7 konferencji ogólnopolskich)
 • Prezes w Stowarzyszeniu do Walki z Rakiem przy Białostockim Centrum Onkologii od 2018 r. do 2020 r.
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Białostockim Centrum Onkologii od stycznia 2020 r.

STAŻE SPECJALISTYCZNE:

 • 2009 – 4 miesiące stażu w Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, Oddział Brachyterapii HDR
 • 2012 – 1 tydzień stażu w Specjalistycznym Szpitalu Zespolonym w Brzozowie, Pracownia Brachyterapii HDR
 • 4–5 czerwiec 2012 – Clinical workshop IGRT Adaptive brachytherapy for ginecology using the combined intacavitary-interstinal Technique; Vienna, Austria
 • Hirslanden Klinik Aarau Schänisweg 5001 Aarau – hyperthermia BSD 2000 user practice
 • 2015 – Alzelzberg Circle Hyperthermia meeting interdisciplinary working group hyperthermia – wielokrotny udział
 • The Crown Princess Mary Cancer Centre Westmead and The Kinghorn Cancer Centre in Sydney – wizyta indywidualna
 • Wielokrotny udział w spotkaniach naukowych w Polsce i międzynarodowych: ESTRO, ASTRO; Nucletron users meeting; ABS meeting in San Francisco; Australian Brachytherapy Society meeting in Melbourne
 • Wielokrotny udział w Uro-onco forum

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Brachyterapia średnio 250 aplikacji rocznie różnych lokalizacji nowotworów ginekologicznych (szyjka macicy, trzon macicy, srom), rak piersi (APBI and boost), pierwotne i nawrotowe nowotwory gruczołu krokowego, nowotwory głowy I szyi, nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, odbytnica, kanał odbytu) oraz rak płuc.
 • 3D, IMRT, VMAT, stereotaktyczna i paliatywna radioterapia – ponad 200 pacjentów rocznie
 • BSD 2000 hyperthermia – leczonych 30 pacjentów
 • Wiele doniesień naukowych w formie posterów na międzynarodowym Kongresie ESTRO
 • Ustne prezentacje podczas konferencji onkologicznych

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • PTO (Polskie Towarzystwo Onkologiczne) – Członek Zarządu Głównego
 • PTB (Polskie Towarzystwo Brachyterapii)
 • PTRO (Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej) – członek Zarządu
 • ESTRO
 • ASTRO