Ewa Burchardt

dr n. med. Ewa Burchardt

Zastępca Przewodniczącego

Ewa Burchardt (ur. 22.06.1983) od urodzenia związana jest z miastem Poznań, w którym do dziś mieszka ze swoją rodziną. Ukończyła VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu i następnie podjęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. W latach 2005 – 2006 studiowała 2 semestry w ramach Programu Erasmus na Uniwersytecie Johannes Gutenberg w Mainz w Niemczech. Pobyt na Uniwersytecie zaowocował współpracą z Kierownikiem Laboratorium Okulistyki Doświadczalnej prof. F Grussem i następnie uzyskaniem stypendium doktoranckiego. Prowadziła badania nad kulturą komórek spojówki przy użyciu spektrometrów masowych SELDI i MALDI TOF/TOF. W swoich badaniach ustaliła wzór proteomiczny komórek hodowanych w różnych warunkach . Była to doskonała okazja do pracy w międzynarodowym zespole i poznania podstawowych metod świata nauki. Całość została uwieńczona opublikowaną pracą i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

W 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty radioterapii onkologicznej i następnie została zatrudniona na stanowisku starszego asystenta na Oddziale radioterapii i onkologii ginekologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii i została Kierownikiem Pracowni „Hipertermii Onkologicznej”.

Od 05.2019 jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej i od 09.2019 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Brachyterapii Onkologicznej.

Podczas szkolenia z zakresu radioterapii onkologicznej interesowała się rolą badania PET CT w diagnostyce i leczeniu raka szyjki macicy. Praca ta została nagrodzona podczas Forum Młodych Naukowców ESTRO w 2015 roku. Badania zaowocowały publikacjami, których jest współautorem. Z tego zakresu prowadziła także jako promotor pomocniczy dwie prace doktoranckie. Od kilku lat jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego i została uhonorowana przez rektora nagrodą za Zespołową Pracę Naukową w 2021roku.

W 2022 roku dostała się na specjalizację z onkologii klinicznej.

W tym roku pozytywnie rozpatrzono aplikację na studia w ramach European School of Oncology (ESO) i Università della Svizzera italiana (USI) celem uzyskania certyfikatu „Certificate of Advanced Studies in Gynaecological cancers (CAS-Gyn)”.

Jest aktywnym członkiem krajowych (PTB, PTRO, PTO i PTGO) i europejskich towarzystw onkologicznych (ESTRO, GEC ESTRO i SGO) i wygłasza regularnie wykłady na licznych kongresach i zjazdach. Tylko w 2022 roku prowadziła sesję naukową, warsztaty oraz prezentowała wykłady z zakresu brachyterapii raka szyjki macicy w ramach VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Brachyterapii we Wrocławiu oraz prezentowała wyniki swoich ostatnich badań na X Zjeździe Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej w Łodzi. Pod koniec marca 2023 odbyła staż naukowy w Catalan Institute of Oncology (ICO) w Barcelonie dotyczący zaawansowanych technik brachyterapeutycznych w leczeniu nowotworów ginekologicznych.

Prywatnie jest mamą trzech córek. W licealnych czasach trenowała lekkoatletykę w Klubie Sportowym Olimpia na poznańskim Golęcinie. Czas wolny lubi spędzać w formie aktywnej, zwłaszcza w górach lub relaksując się podczas czytania książek oraz grania na pianinie.