Wojciech Burchardt

Wojciech Burchardt

Nazywam się Wojciech Maria Burchardt, jestem lekarzem onkologiem–radioterapeutą. Ukończyłem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę poprzez ponad dwuletni pobyt w Niemczech w Moguncji w ramach programu Erasmus, a następnie pracując w laboratorium badawczym na Uniwersytecie Johana Gutenberga. Moje kształcenie specjalizacyjne odbyłem w Wielkopolskim Centrum Onkologii, a kierownikiem specjalizacji był prof. Janusz Skowronek. Od 2019 roku pracuje jako zastępca kierownika w Zakładzie Brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałem w 2015 roku na podstawie pracy badawczej o analizie stężenia PSA po brachyterapii HDR lub LDR u chorych na raka prostaty. Ponadto poszerzałem swoją wiedzę na zagranicznych stażach w Zakładzie Radiologii i Brachyterapii w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Ottona von Guerickego w Magdeburgu w Niemczech i Zakładzie Radioterapii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA).

Oprócz funkcji w sądzie koleżeńskim w PTB jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Jestem także członkiem towarzystw międzynarodowych takich jak American Society of Radiation Oncology (ASTRO), European Society of Radiotherapy and Oncology (ESTRO) i grupy roboczej GEC-ESTRO zajmującej się rakiem prostaty. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje na zjazdach powyższych towarzystw nie tylko jako uczestnik, ale także jako wykładowca.

Swoje zainteresowania zawodowe skupiam głównie na nowotworach prostaty, piersi, skóry, przełyku i płuc. Ponadto interesuję się małoinwazyjnym leczeniem zmian śródtkankowych pod kontrolą obrazowania. Moje zainteresowania naukowe realizuję publikując artykuły, pracując jako edytor dla czasopisma Journal of Contemporary Brachytherapy oraz jako asystent na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.