Magdalena Stankiewicz

dr n. med. Magdalena Stankiewicz

Sekretarz

Magdalena Stankiewicz (ur. 11.01.1988) ukończyła studia medyczne na wydziale Zabrzańskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2013 roku z wynikiem ponad dobrym, a w 2014 roku uzyskała tytuł inżyniera, kończąc – również z wynikiem ponad dobrym – studia na kierunku fizyka medyczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2017 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu prawa w ochronie zdrowia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim, a ponadto posiada tytuł tłumacza języka migowego.

W listopadzie 2014 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu w Gliwicach (obecnie: Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy), gdzie otworzyła specjalizację z radioterapii onkologicznej. W czerwcu 2020 roku zdała egzamin specjalizacyjny z radioterapii onkologicznej, uzyskując najlepszy wynik w Polsce, a także uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem („Ocena wartości prognostycznej wybranych parametrów klinicznych i fizycznych u chorych poddanych radiochirurgii lub hipofrakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej Cyber-Knife z powodu przerzutów do mózgu”). Od początku 2020 roku pracuje w Zakładzie Brachyterapii, a od maja 2021 zajmuje stanowisko Zastępcy Kierownika Zakładu Brachyterapii w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

W latach 2015 – 2017 pracowała jako wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Od 2021 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Farmakologii, Farmakologii Klinicznej i Toksykologii Klinicznej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jest współautorem dwóch podręczników z farmakologii oraz kilku prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wyniki swojej pracy naukowej przedstawiała wielokrotnie w formie prezentacji ustnych oraz plakatowych na zjazdach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych.

Członek polskich (PTO, PTRO) i międzynarodowych towarzystw naukowych (ESTRO, GEC ESTRO, ABS). Recenzent w czasopismach: Journal of Contemporary Brachytherapy, International Journal of Radiation Oncology  – Biology – Physics oraz World Journal of Urology. Od października 2022 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.

Od 2019 roku jest Członkiem Zarządu i Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Wspólnie z dr hab. n. med. Piotrem Wojcieszkiem jest organizatorem licznych międzynarodowych konferencji oraz sympozjów z dziedziny onkologii.