Marcin Hetnał

dr n. med. Marcin Hetnał

Absolwent CMUJ w Krakowie i specjalista radioterapii onkologicznej. Zawodowe doświadczenia zdobywał w Instytucie Onkologii w Krakowie, a także w trakcie staży w kraju i za granicą. Dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst, ordynator Oddziału Radioterapii w Szpitalu Rydygiera, wykładowca akademicki (Kierownik Kliniki Onkologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Pracuje w zespole wielospecjalistycznym nowotworów klatki piersiowej w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. Obszary szczególnego zainteresowania to: nowotwory płuc, przewodu pokarmowego, piersi oraz nowotwory urologiczne. Autor i współautor: 26 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych; 6 rozdziałów w książkach i monografiach. Członek ESTRO, ASTRO, PTRO, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.