dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek

Przewodniczący

Dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek ukończył Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2004 roku. Od 2005 roku jest związany z gliwickim oddziałem Centrum Onkologii – Instytutu (obecnie Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach). Początkowo pracował w Zakładzie Radioterapii, w 2011 roku przeniósł się do Zakładu Brachyterapii. W tym samym roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej. W 2013 r. obronił doktorat z medycyny. Od 2017 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Brachyterapii. Od 2023 roku doktor habilitowany nauk medycznych.

Jest przewodniczącym zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii od 2019 roku. Jest członkiem kilku, również międzynarodowych, towarzystw naukowych (PTO, PTRO, ESTRO, GEC ESTRO). Od 2023 jest członkiem komitetu GEC ESTRO, najważniejszego organu w Europie sprawującego opiekę merytoryczną nad brachyterapią. Opublikował ponad 30 prac w j. angielskim (IF – 80, H-index – 7, liczba cytowań – 172) oraz jest autorem kilkudziesięciu wystąpień w dziedzinie brachyterapii na konferencjach w Europie i USA.