Dr. n. med. Andrzej Kukiełka

dr. n. med. Andrzej Kukiełka

Dr n. med. Andrzej Kukiełka ukończył Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2002 roku. Tytuł specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej uzyskał w 2010 roku. W 2014 r. obronił pracę doktorską „Tolerancja i powikłania skojarzonej brachyterapii HDR i śródtkankowej hipertermii chorych na raka gruczołu krokowego.” W 2021 roku uzyskał również tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Swoją zawodową pracę rozpoczynał w hospicjum domowym i oddziale stacjonarnym Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej, a w 2005 roku otworzył specjalizację z radioterapii onkologicznej w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. W 2007 roku rozpoczął swoją przygodę z brachyterapią w Pracowni Brachyterapii tegoż Instytutu, gdzie pracował do 2015 roku. Od 2016 roku pracuje w ośrodku radioterapii Nu-Med w Zamościu, a od 2021 roku łączy tę pracę z zatrudnieniem w Zakładzie Brachyterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTB, PTO, PTRO, PTMP, PTHO, ESTRO, GEC ESTRO, ESHO). W latach 2015–2019 był członkiem Europejskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej (ESHO), od 2019 roku jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.

Od 2012 roku współpracuje ściśle z forum chorych na raka gruczołu krokowego (rak-prostaty.pl).