Tomasz Krzysztofiak

Tomasz Krzysztofiak

Tomasz Krzysztofiak (ur. 10.01.1985). Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2010). Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach. Od 2013 roku pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii oddział Gliwice. W roku 2018 uzyskał tytuł specjalisty radioterapii onkologicznej. Brachyterapią zajmuje się od 2016 roku. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji dotyczących leczenia raka gruczołu krokowego oraz skóry.

Członek PTB, PTRO, PTO, ABS, ESTRO. Członek grupy roboczej GEC-ESTRO zajmującej się leczeniem raków skóry.